Betingelser

Betaling
Du kan betale med din Paypal konto. PayPal er regnet for å være en av de beste og tryggeste systemet for betaling med kort på Internett.

Levering
Vi pakker og sender varene dine innen 3 virkedager. Går vi utover dette kontakter vi deg og informerer. Du kan forvente pakken innen 2-7 dager, avhengig av hvor i landet du bor. Vi leverer kun i Norge.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen – om produktene er blitt skadet under transporten – eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Feil eller manglende leveranser
Hvis du mangler en eller flere varer, eller har fått feil vare levert i forhold til din bestilling, må du kontakte oss så fort som mulig . Send oss en e-post på post@kjekt-aa-ha.no. E-posten må inneholde ordrenummer og informasjon om hvilket varenummer som mangler, evt. på varen som er feil-levert. Vi vil da undersøke saken og rette opp feilen uten ekstra kostnad for deg.

Feil, mangler eller reklamasjon på vare
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen.

Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dersom det foreligger en mangel ved varen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre følgende mangelsbeføyelser gjeldende:

  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Send oss en e-post med ordrenummer, bilde av feil/skade og informasjon vedrørende din reklamasjon så tar vi kontakt så snart som mulig.
E-post: post@kjekt-aa-ha.no

Angrefrist
Vi har angrefrist på 14 dager fra du mottar varen. Tilsendt angreskjema må være utfylt. Emballasjen og eventuelle prislapper må være på og varen må være ubrukt. Ved bytte eller retur må du selv betale returkostnadene. Ved bytte til ny vare betaler vi frakt. Når vi har mottatt varen setter vi tilbake pengene på din konto.

Personvernregler
Les mer om personvern og cookies regler